W dniu 20 czerwca 2022 roku odbyło się drugie w 2022 roku (6 w kadencji 2020/2023) posiedzenie plenarne Komitetu Inżynierii Produkcji PAN. Posiedzenie miało charakter hybrydowy, 23 osoby uczestniczyły bezpośrednio i 5 z użyciem komunikatorów internetowych. Posiedzenie odbywało się w Zakopanem, przy okazji konferencji naukowej „Przemysł 4.0 a zarządzanie i inżynieria produkcji”. Poniżej program posiedzenia.

  

Program 2/2022(6) plenarnego posiedzenia KIP PAN

Zakopane, 20.06.2022

  1. 1. Przyjęcie programu posiedzenia
  2. 2. Wręczenie dyplomu i statuetki „Zasłużony dla KIP PAN” prof. dr hab. inż. Józefowi Matuszkowi
  3. 3. Podjęcie uchwały KIP PAN w sprawie planowanej reorganizacji komitetów naukowych PAN
  4. 4 Informacja przewodniczących sekcji i zespołów o aktualizacji planów i programów pracy w roku 2022
  5. 5. Podjęcie uchwały o przyjęciu aktualizacji planów i programów pracy sekcji i zespołów KIP PAN w roku 2022
  6. 6. Informacja o aktualnym stanie czasopisma MPER i ocena czasopisma, zgodnie z regulaminem KIP PAN
  7. 7. Podjęcie uchwały o aktualnym stanie czasopisma MPER i ocena czasopisma
  8. 8. Prezentacja ekspertów (dr hab. inż. Ewa Chodakowska, dr inż. Marta Grabowska, dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka)                 
  9. 9. Wykład naukowy: dr hab. inż. Krzysztof Nowacki: "Zmiany techniczno-organizacyjne w przedsiębiorstwach przemysłowych w warunkach zagrożenia pandemią Covid-19
  10. 10. Sprawy różne

Ze względu na ożywioną dyskusję, zwłaszcza w sprawie planowanej reorganizacji komitetów naukowych afiliowanych przy Wydziale IV PAN, wykład naukowy (pkt 9) został przeniesiony na następne posiedzenie plenarne.

 

 

 20 06 2022 1 optimized

 

20 06 2022 2 optimized

 

20 06 2022 3 optimized