Zespół Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, Sekcji Inżynierii Jakości i Bezpieczeństwa Pracy, zakończył prace nad przygotowaniem ekspertyzy „Zmiany techniczno-organizacyjne w przedsiębiorstwach przemysłowych w warunkach zagrożenia pandemią COVID-19”. Aktualnie trwają prace nad ustaleniem formy publikacji ekspertyzy. Zespołem kierował dr hab. inż. Krzysztof Nowacki.