Przewodnicząca Sekcji:

dr hab. inż. Izabela Rojek

 

Z-ca Przewodniczącego Sekcji:

dr hab. inż. Andrzej Jardzioch

 

Skład Sekcji:

dr hab. inż. Waldemar Bojar
dr hab. inż. Anna Burduk
dr hab. inż. Ewa Dostatni
dr hab. inż. Jan Duda
dr hab. inż. Marek Macko
dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz
prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek

 

Eksperci zewnętrzni, niebędący członkami Komitetu:

dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski
dr inż. Sylwester Oleszek