Przewodniczący Sekcji:

dr hab. inż. Krzysztof Nowacki

 

Z-ca Przewodniczącego Sekcji:

dr hab. inż. Sebastian Saniuk

 

Skład Sekcji:

dr hab. inż. Jarosław Brodny
dr hab. inż. Wacław Gierulski
prof. dr hab. inż. Adam Hamrol
prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira
prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
dr hab. inż. Sebastian Saniuk
prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek