Przewodniczący Sekcji:

prof. dr hab. inż. Antoni Świć - Politechnika Lubelska

Skład Sekcji:

dr hab. inż. Arkadiusz Gola

prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska

dr hab. inż. Dariusz Plinta

dr hab. inż. Dorota Stadnicka

dr hab. inż. Anna Kosieradzka

dr hab. inż Grzegorz Bocewicz

prof. dr hab. inż Krzysztof Santarek

prof. dr hab. inż. Andrzej Tomporowski