Przewodniczący Sekcji:

prof. dr hab. inż. Antoni Świć

 

Z-ca Przewodniczącego Sekcji:

dr hab. inż. Dorota Stadnicka

 

Skład Sekcji:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak
dr hab. inż. Jan Duda
dr hab. inż. Arkadiusz Gola
prof. dr hab. inż. Edmund Lorencowicz
dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
prof. dr hab. inż. Joaniciusz Nazarko
dr hab. inż. Dariusz Plinta
prof. dr hab. inż. Bożena Skołud