Przewodniczący Zespołu: 

dr hab. inż. Dariusz Plinta

 

Skład Zespołu: 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak
prof. dr hab. inż. Adam Hamrol
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
dr hab. inż. Arkadiusz Gola
dr hab. inż. Andrzej Jardzioch
dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska