Przewodniczący Zespołu: 

dr hab. inż. Dariusz Plinta - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 

Skład Zespołu:

dr hab. inż. Katarzyna Antosz

dr hab. inż. Ewa Dostatni 

dr hab. inż. Arkadiusz Gola

dr hab. inż. Katarzyna Hys

prof. dr hab. inż. Joanna Paliszkiewicz

prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska

dr hab. inż. Andrzej Jardzioch

prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira

dr hab. inż. Anna Kosieradzka

 

Eksperci zewnętrzni:

prof. dr hab. inż. Adam Hamrol 

dr inż. Marta Grabowska