Przewodnicząca Zespołu:

dr hab. inż. Dorota Stadnicka - Politechnika Rzeszowska

Sekretarz:

dr hab. inż. Andrzej Dzierwa, Politechnika Rzeszowska

 

Skład Zespołu:

  1. dr hab. inż. Ewa Chodakowska, Politechnika Białostocka
  1. dr hab. inż. Jan Duda, Politechnika Krakowska
  1. prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  1. prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, Politechnika Śląska
  1. dr hab. inż. Sebastian Saniuk, Uniwersytet Zielonogórski
  1. dr hab. inż. Maciej Szkoda, Politechnika Krakowska