W dniach 19-22 maja 2022 roku Politechnika Poznańska organizuje kolejną, cykliczną konferencję MANUFACTURING 2022. Komitet Inżynierii Produkcji PAN udzielił honorowego patronatu tej konferencji. Więcej na: https://manufacturing.put.poznan.pl/

 


W trakcie plenarnego posiedzenia Komitetu Inżynierii Produkcji PAN dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz przedstawił wykład: Model ADMA transformacji w kierunku Przemysłu Przyszłości oraz rola uczelni technicznych w transformacji MŚP w Polsce. Prezentacja jest dostępna pod adresem:

https://360.articulate.com/review/content/21f35206-3586-4a50-b877-ff85bd3400e4/review