W dniu 25 listopada 2021 roku odbyło się, w trybie online, kolejne posiedzenie plenarne Komitetu Inżynierii Produkcji PAN. Program obejmował: informacje bieżące, przygotowania do obchodów 70-lecia PAN, przyjęcie dr hab. inż. Anny Burduk (Politechnika Wrocławska) do składu KIP PAN, przyjęcie uchwały i regulaminu nadawania godności Honorowego Członka KIP PAN, wykład dr hab. inż.  Krzysztofa Pietrusewicza „Model ADMA transformacji w kierunku Przemysłu Przyszłości oraz rola uczelni technicznych w transformacji MŚP w Polsce”, przyjęcie stanowiska KIP PAN w sprawie sytuacji pandemicznej w Polsce, prawy różne.