Komitet Inżynierii Produkcji PAN wraz z Polskim Towarzystwem Zarządzania Produkcją oraz Polskim

...

W dniach 13-15 września 2021 roku, odbyła się kolejna XVIII Krajowa Konferencja Studentów i

...

Komitet Inżynierii Produkcji PAN aktualnie prowadzi prace nad opracowaniem następujących

...

 

W dniach 1-2 lipca 2021 roku odbyły się VII warsztaty naukowe dla doktorantów i habilitantów w obszarze

...

W dniu Święta Politechniki Lubelskiej, 13 maja 2021 roku, Członek naszego komitetu, prof. dr hab.

...

Strona 1 z 3