W dniu 8 kwietnia 2020 roku  odbyło się zebranie Prezydium Komitetu Inżynierii Produkcji PAN.

...

W dniu 24 lutego 2020 roku, w Zakopanem, tradycyjnie przy okazji współorganizowanej przez KIP PAN

...

Strona 3 z 3