W dniu 14 maja 2020 roku odbyło się, pierwsze w historii Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, posiedzenie plenarne prowadzone w trybie zdalnym. Obsługę techniczną posiedzenia,  w aspekcie narzędziowym,  zapewniła Politechnika Poznańska, a personalnie Pani dr hab. inż. Ewa Dostatni.
W imieniu całego komitetu serdecznie dziękujemy. W wyniku długiej, interesującej dyskusji o programie i strukturze komitetu, Komitet Inżynierii Produkcji PAN podjął, w głosowaniu jawnym, następujące uchwały:

 1. Uchwała nr 2-2020 Komitetu Inżynierii Produkcji PAN w sprawie przyjęcia Regulaminu KIP PAN na kadencję 2020-2023
 2. Uchwała nr 3-2020 Komitetu Inżynierii Produkcji PAN w sprawie ustalenia struktury KIP PAN na kadencję 2020-2023
 3. Uchwała nr 4-2020 Komitetu Inżynierii Produkcji PAN w sprawie przyjęcia programu pracy KIP PAN na kadencję 2020-2023
 4. Uchwała nr 5-2020 Komitetu Inżynierii Produkcji PAN w sprawie zasad tworzenia sekcji i zespołów KIP PAN  na kadencję 2020-2023

Komitet Inżynierii Produkcji PAN wybrał także (w głosowaniu tajnym) Przewodniczących sekcji i zespołów:

 1. Sekcja inżynierii zarządzania produkcją, usługami i projektami:
  Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Antoni Świć, Z-ca - dr hab. inż. Dorota Stadnicka
 2. Sekcja inżynierii innowacji, jakości i bezpieczeństwa pracy:
  Przewodniczący  – dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, Z-ca – dr hab. inż. Sebastian Saniuk
 3. Sekcja inżynierii ekoprzemysłu:
  Przewodniczący - dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, Z-ca – prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń
 4. Sekcja cyfryzacji produkcji:
  Przewodniczący – dr hab. inż. Izabela Rojek, Z-ca – dr hab. inż. Andrzej Jardzioch
 5. Zespół ds. czasopism naukowych:
  Przewodniczący – dr hab. inż. Dariusz Plinta
 6. Zespół ds. monitorowania dydaktyki akademickiej i rozwoju kadry:
  Przewodnicząca – dr hab. inż. Dorota Stadnicka.

W sprawach różnych omówiono bieżące działania KIP PAN oraz zaplanowano kolejne zebranie plenarne, w lutym 2021 roku, wyrażając przy tym przekonanie, że odbędzie się ono   w trybie normalnym, nic bowiem nie jest w stanie zastąpić bezpośredniego kontaktu, „żywej” wymiany poglądów i dyskusji po obradach.