Informuję, że 18 czerwca 2020 roku odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium KIP PAN, w trybie zdalnym. Podobnie jak poprzednio gościła nas Politechnika Poznańska, a personalnie Pani dr hab. inż. Ewa Dostatni.  Program posiedzenia obejmował kilka istotnych zagadnień wynikających z przyjętego programu pracy. Podjęto następujące, ważniejsze ustalenia:

  1. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek i dr hab. inż. Katarzyna Halicka, przy współpracy pozostałych Członków Prezydium, przygotują do końca października bieżącego roku prezentację dotyczącą istoty i perspektyw rozwoju inżynierii produkcji w kontekście dyscypliny inżynieria mechaniczna. Zgodnie z przyjętym programem działania naszego komitetu, w listopadzie i grudniu przedstawilibyśmy taką prezentację na posiedzeniach Rad Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna w naszych uczelniach.
  2. Pani dr hab. inż. Ewa Dostatni podjęła się koordynacji prac nad opracowaniem ekspertyzy „Przemysł 4.0 w przedsiębiorstwach przemysłowych – stan obecny i perspektywy rozwoju”.
  3. Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek będzie koordynował opracowanie ekspertyzy „Inżynieria produkcji – stan obecny i główne kierunki rozwoju”.

Koordynatorzy prac nad opracowaniem ekspertyz podejmą prace związane ze skompletowaniem ekspertów, współautorów raportów. Zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorami.

Prezydium dyskutowało także o innych sprawach związanych z funkcjonowaniem naszego komitetu, takich jak finansowanie MPER, wydatkowanie środków z dotacji PAN na działalność komitetów (4 tys. zł na rok 2020) i innych bieżących sprawach.

W imieniu Prezydium życzę Państwu dobrego zdrowia, udanego, wakacyjnego odpoczynku oraz wielu sukcesów naukowych w kolejnym roku akademickim, także satysfakcji z naszej wspólnej misji publicznej na rzecz nauki.

 

 

Łączę wyrazy szacunku

Józef Kuczmaszewski,
przewodniczący KIP PAN