Z przyjemnością informujemy, że Dziekan Wydziału IV PAN prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski, czł. rzecz. PAN, nadał godność Honorowego Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji PAN prof. dr hab. inż. Ryszardowi Knosali.

     Godność ta została nadana w oparciu o Uchwałę KIP PAN podjętą na pierwszym zebraniu plenarnym obecnej kadencji. W uchwale podkreślono zasługi prof. dr hab. inż. Ryszarda Knosali, dr h.c. multi dla  KIP PAN, w tym zasługi dla dyscypliny w procesie jej powstawania, budowania struktur, definiowania podstaw programowych oraz kierowania pracami komitetu przez okres ponad 2 kadencji (11 lat).