Zespół ds. Monitoringu Dydaktyki Akademickiej i Rozwoju Kadry Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk zaprasza samodzielnych pracowników nauki do zgłaszania się, poprzez wypełnienie FORMULARZA, celem stworzenia bazy ekspertów z obszaru Inżynierii Produkcji. Poprawi to widoczność naukowców, jako potencjalnych recenzentów publikacji naukowych, doktoratów, habilitacji, monografii naukowych itd. z zakresu Inżynierii Produkcji.