Wykaz ekspertów z obszaru inżynierii produkcji został sporządzony na podstawie zgłoszeń przesłanych z wykorzystaniem FORMULARZA. Formularz jest cały czas otwarty i za jego pośrednictwem można dokonywać zgłoszeń lub aktualizacji. Zgłoszenia są okresowo weryfikowane i wykaz ekspertów jest okresowo uaktualniany. Kolejne weryfikacje danych rozpoczynają się 30 czerwca każdego roku zgodnie z PROCEDURĄ.

  

WYKAZ EKSPERTÓW Z OBSZARU INŻYNIERII PRODUKCJI

  

Zespół ds. Monitoringu Dydaktyki Akademickiej i Rozwoju Kadry
Komitetu Inżynierii Produkcji (KIP)
Polskiej Akademii Nauk (PAN)