Lp

Imię i nazwisko

Informacje dodatkowe

1

Mgr inż. Bogdan Łukasik

Współwłaściciel Modern-Expo Group oraz Prezes Zarządu
Modern-Expo S.A.Oddziały: Ukraina, ZEA, Niemcy, Francja, Wielka Brytania.

Centrum logistyczne w Lublinie

2

Dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski,
prof. uczelni

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania.

Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego i Marketingu.

3

Dr inż. Sylwester Oleszek

Transition Technologies PSC.

Ekspert systemów biznesowych.
Pracuje jako analityk PLM/CAD.

4 mgr Anna Głogowska

Toyota Motor Poland Company Limited Sp. Z o.o.

Ekspert ds. personalnych, specjalista w zakresie działań rozwojowych i motywacyjnych, certyfikowany trener Toyota Way.

5

Dr hab. inż. Ewa Chodakowska, prof. uczelni

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

6

Dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania