Komitet Inżynierii Produkcji objął patronatem honorowym konferencję MANUFACTURING 2022

2022

 

Nazwa konferencji:

Data:

Miejsce:

Organizatorzy:

 

WWW

 

 

MANUFACTURING 2022

(hybrydowo) 16-19 maja 2022 

Politechnika Poznańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Politechnika Poznańska

http://www.manufacturing.put.poznan.pl

 

 

 

  

 

 

Współorganizacja konferencji

  

2022

 

Nazwa konferencji:

 

 

Data:

Miejsce:

Organizatorzy: 

WWW

 

 

VIII Warsztaty naukowe dla doktorantów i habilitantów w obszarze inżynierii produkcji (w dyscyplinach inżynierii mechanicznej i nauk o zarządzaniu i jakości)

15-16 września 2022 

Supraśl

Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej

International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering

https://wiz.pb.edu.pl/viii-warsztaty-naukowe-inzynierii-produkcji/

 

 

 

  

  

 

2021

 

Nazwa konferencji:

Data:

Miejsce:

 

Organizatorzy:

 

 

WSPÓŁPRACA NAUKI I BIZNESU W INŻYNIERII PRODUKCJI

(on-line) 16-17 grudnia 2021   -   odbyła się

Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Inżynierii Mechanicznej

Instytut Inżynierii Mechanicznej
Uniwersytet Zielonogórski
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk

 

 

Nazwa konferencji:

 

Data:

Miejsce:

Organizatorzy:

 

 

VII WARSZTATY NAUKOWE DLA DOKTORANTÓW I HABILITANTÓW W OBSZARZE INŻYNIERIA PRODUKCJI

(on-line) 1-2 lipca 2021   -   odbyła się

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

 

 

2020

 

Nazwa konferencji:

Data:

Miejsce:

Przewodniczący:

WWW

 

 

Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji   -   odbyła się

23-25 lutego 2020

Zakopane

Prof. R. Knosala

www.ptzp.org.pl

 

 

Nazwa konferencji:

 

 

Data:

Miejsce:

Organizatorzy:

 

 

WWW

 

 

XXV Polish-Slovak Scientific Conference with International Participation on Machine Modelling and Simulations
„Machine Modelling and Simulations”
   -   odbyła się

8-11 września 2020

Tleń

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Mechatroniki
Komitet Inżynierii Produkcji PAN

www.mmsconf.eu/index.php/mms/mms2020

 

 

Nazwa konferencji:

 

Data:

Miejsce:

Przewodniczący:

WWW

 

 

X Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”     -   odbyła się

11 grudnia 2020

Bielsko-Biała

Dr inż. J. Rysiński

http://www.engineerxxi.ath.eu/konferencja/

 

 

Nazwa konferencji:  


Data:

Miejsce:

Organizatorzy:

 

 

 

 

 

 

„Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji” 
(on-line)     -   odbyła się

18 grudnia 2020

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego
Instytut Inżynierii Mechanicznej
Uniwersytet Zielonogórski
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Polska Akademia Nauk – Komitet Inżynierii Produkcji

 

 

 

 

 

 

2019

 

Nazwa konferencji:

Data:

Miejsce:

Przewodniczący:

WWW

 

 

Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji   -   odbyła się

24-26 luty 2019

Zakopane

Prof. R. Knosala

www.ptzp.org.pl

 

 

Nazwa konferencji:

  
Data:

Miejsce:

Przewodniczący:

WWW

 

 

XVI Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki   -   odbyła się

22-24 maja 2019

Dąbki

Dr K. Bzdyra

http://kks.weii.tu.koszalin.pl/

 

 

Nazwa konferencji:

  

  

  

  

  

Data:

Miejsce:

Przewodniczący:

WWW

 

 

XXVII Międzynarodową Konferencję Naukowo - Techniczną „Produkcja i Zarządzanie w Przemyśle”

oraz

XX Międzynarodową Konferencję Naukową „Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii, Inżynierii Materiałowej, Inżynierii Produkcji i Fizyce”.   -   odbyły się

12-14 czerwca 2019

Zakopane

Prof. T. Frączek

www.konf2019.wip.pcz.pl

 

Nazwa konferencji:

  

Data:

Miejsce:

Przewodniczący:

WWW

 

 

XVI International Conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering - MAPE 2019   -   odbyła się

4-7 września 2019

Serock

Prof. W. Biały

http://www.dydaktyka.polsl.pl/roz7/mape/default.htm

 

Nazwa konferencji:

   

  

Data:

Miejsce:

Przewodniczący:

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie innowacjami w gospodarce. Koncepcje – Zasoby – Oddziaływanie”   -   odbyła się

26-27 listopada 2019

Szczecin

Prof. J. Wiśniewska

 

Nazwa konferencji:

   

Data:

Miejsce:

Przewodniczący:

WWW

 

 

IX Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”   -   odbyła się

6 grudnia 2019

Bielsko-Biała

Dr inż. J. Rysiński

http://www.engineerxxi.ath.eu/konferencja/