Konferencje i inne wydarzenia naukowe KIP PAN w 2024 roku 

 

Konferencje współorganizowane przez Komitet Inżynierii Produkcji PAN

 1. V konferencja „Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji”, 12-13 grudnia 2024 roku, Zielona Góra (tryb hybrydowy).

W dniach 12–13.12.2024 r. w  Instytucie Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielona Góra) odbędzie się w formie hybrydowej V konferencja pt. Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji.

Organizatorami spotkania będą:

 • Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk,
 • Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami,
 • Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Tegoroczna konferencja poświęcona będzie w szczególności następującym zagadnieniom:

 • nowe trendy w inżynierii produkcji,
 • zastosowanie sztucznej inteligencji w produkcji,
 • zrównoważona gospodarka.

Uczestnicy wezmą również udział w panelu dyskusyjnym „Jak skutecznie transferować technologię z nauki do biznesu?” oraz w obchodach 25-lecia Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Do udziału w konferencji Organizatorzy zarosili m.in. przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Członków Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, przedstawicieli krajowych uczelni wyższych, przedsiębiorstw oraz jednostek okołobiznesowych.

 

Patronat Komitetu Inżynierii Produkcji PAN

W roku 2024 KIP PAN objął patronatem następujące wydarzenia naukowe:

 1. Międzynarodowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki – ICSYS’24, 24-25 września 2024, Dziwinów
 2. XIV Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku” - 06.12.2024 roku, Bielsko-Biała, Uniwersytet Bielsko-Bialski, https://engineerxxi.ubb.edu.pl/konferencja
 3. Manufacturing 2024, 14-16.05.2024, Poznań, Politechnika Poznańska, https://manufacturing.put.poznan.pl/
 4. VII Konferenja naukowa z cyklu "Logistyka dziś i jutro" pod hasłem "Technika i ekonomia w procesach transportowych", 6-7 czerwca 2024, Przemyśl, http://konferencjalog.pl/
 5. „2nd International Congress on Blue and Grey Collar Workers”, 8-11 maja 2024 r., Warszawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, https://bgcongress.iz.sggw.pl.  Celem konferencji jest pogłębienie i transfer wiedzy na temat wpływu zmian zachodzących w gospodarce światowej na globalną siłę roboczą pod względem cyfryzacji procesów pracy i sposobów interakcji między pracownikami.

 

 

 

  Konferencje i inne wydarzenia naukowe KIP PAN w 2023 roku 

Patronat Komitetu Inżynierii Produkcji PAN

W roku 2023 KIP PAN objął patronatem następujące wydarzenia naukowe:

 1. „XIII Międzynarodowa Konferencja Inżynier XXI wieku”, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 2. Konkurs “Student-Wynalazca”, cykliczny konkurs organizowany przez Politechnikę Świętokrzyską, także w 2023 roku.
 3. „Sympozjum Akademicko-Biznesowe Inżynieria Zarządzania – Nauka i Praktyka w Zrównoważonym Rozwoju Kraju i Regionu”. Politechnika Białostocka, 21 – 22 czerwca 2023 roku.
 4. Konferencja „Marketing-Rozwój Jakość”, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 2023 r.

 

Współorganizacja konferencji przez KIP PAN

Przykłady wydarzeń objętych patronatem przez sekcje KIP PAN są również zawarte w punktach dotyczących poszczególnych sekcji.

Komitet realizował także wynikające z patronatów zobowiązania.

W roku 2023 KIP PAN współorganizował następujące wydarzenia naukowe:

 1. The Fourth International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2023, Politechnika Wrocławska, 13-15 09.2023 r.
 2. IV Konferencja “Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji”, 7- 8. 12.2023 r. Zielona Góra
 3. XX Międzynarodowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki (19th International Conference of Students and Young Scientists, ICSYS 2023), Dąbki
 4. Przemysł 4.0 a zarządzanie i inżynieria produkcji, 11-13 czerwca 2023, Zakopane
 5. IX Warsztaty Naukowe dla Doktorantów i Habilitantów w obszarze wiedzy inżynieria produkcji, 19-20 października 2023, Lublin

 

 

Komitet Inżynierii Produkcji objął patronatem honorowym konferencję MANUFACTURING 2022

2022

 

Nazwa konferencji:

Data:

Miejsce:

Organizatorzy:

 

WWW

 

 

MANUFACTURING 2022

(hybrydowo) 16-19 maja 2022 

Politechnika Poznańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Politechnika Poznańska

http://www.manufacturing.put.poznan.pl

 

 

 

  

 

 

Współorganizacja konferencji

  

2022

 

Nazwa konferencji:

 

 

Data:

Miejsce:

Organizatorzy: 

WWW

 

 

VIII Warsztaty naukowe dla doktorantów i habilitantów w obszarze inżynierii produkcji (w dyscyplinach inżynierii mechanicznej i nauk o zarządzaniu i jakości)

15-16 września 2022 

Supraśl

Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej

International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering

https://wiz.pb.edu.pl/viii-warsztaty-naukowe-inzynierii-produkcji/

 

 

 

  

  

 

2021

 

Nazwa konferencji:

Data:

Miejsce:

 

Organizatorzy:

 

 

WSPÓŁPRACA NAUKI I BIZNESU W INŻYNIERII PRODUKCJI

(on-line) 16-17 grudnia 2021   -   odbyła się

Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Inżynierii Mechanicznej

Instytut Inżynierii Mechanicznej
Uniwersytet Zielonogórski
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk

 

 

Nazwa konferencji:

 

Data:

Miejsce:

Organizatorzy:

 

 

VII WARSZTATY NAUKOWE DLA DOKTORANTÓW I HABILITANTÓW W OBSZARZE INŻYNIERIA PRODUKCJI

(on-line) 1-2 lipca 2021   -   odbyła się

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

 

 

2020

 

Nazwa konferencji:

Data:

Miejsce:

Przewodniczący:

WWW

 

 

Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji   -   odbyła się

23-25 lutego 2020

Zakopane

Prof. R. Knosala

www.ptzp.org.pl

 

 

Nazwa konferencji:

 

 

Data:

Miejsce:

Organizatorzy:

 

 

WWW

 

 

XXV Polish-Slovak Scientific Conference with International Participation on Machine Modelling and Simulations
„Machine Modelling and Simulations”
   -   odbyła się

8-11 września 2020

Tleń

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Mechatroniki
Komitet Inżynierii Produkcji PAN

www.mmsconf.eu/index.php/mms/mms2020

 

 

Nazwa konferencji:

 

Data:

Miejsce:

Przewodniczący:

WWW

 

 

X Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”     -   odbyła się

11 grudnia 2020

Bielsko-Biała

Dr inż. J. Rysiński

http://www.engineerxxi.ath.eu/konferencja/

 

 

Nazwa konferencji:  


Data:

Miejsce:

Organizatorzy:

 

 

 

 

 

 

„Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji” 
(on-line)     -   odbyła się

18 grudnia 2020

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego
Instytut Inżynierii Mechanicznej
Uniwersytet Zielonogórski
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Polska Akademia Nauk – Komitet Inżynierii Produkcji

 

 

 

 

 

 

2019

 

Nazwa konferencji:

Data:

Miejsce:

Przewodniczący:

WWW

 

 

Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji   -   odbyła się

24-26 luty 2019

Zakopane

Prof. R. Knosala

www.ptzp.org.pl

 

 

Nazwa konferencji:

  
Data:

Miejsce:

Przewodniczący:

WWW

 

 

XVI Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki   -   odbyła się

22-24 maja 2019

Dąbki

Dr K. Bzdyra

http://kks.weii.tu.koszalin.pl/

 

 

Nazwa konferencji:

  

  

  

  

  

Data:

Miejsce:

Przewodniczący:

WWW

 

 

XXVII Międzynarodową Konferencję Naukowo - Techniczną „Produkcja i Zarządzanie w Przemyśle”

oraz

XX Międzynarodową Konferencję Naukową „Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii, Inżynierii Materiałowej, Inżynierii Produkcji i Fizyce”.   -   odbyły się

12-14 czerwca 2019

Zakopane

Prof. T. Frączek

www.konf2019.wip.pcz.pl

 

Nazwa konferencji:

  

Data:

Miejsce:

Przewodniczący:

WWW

 

 

XVI International Conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering - MAPE 2019   -   odbyła się

4-7 września 2019

Serock

Prof. W. Biały

http://www.dydaktyka.polsl.pl/roz7/mape/default.htm

 

Nazwa konferencji:

   

  

Data:

Miejsce:

Przewodniczący:

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie innowacjami w gospodarce. Koncepcje – Zasoby – Oddziaływanie”   -   odbyła się

26-27 listopada 2019

Szczecin

Prof. J. Wiśniewska

 

Nazwa konferencji:

   

Data:

Miejsce:

Przewodniczący:

WWW

 

 

IX Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”   -   odbyła się

6 grudnia 2019

Bielsko-Biała

Dr inż. J. Rysiński

http://www.engineerxxi.ath.eu/konferencja/