Sekcja Inżynierii Zarządzania Produkcją, Usługami i Projektami

Sekcja Inżynierii Innowacji, Jakości i Bezpieczeństwa Pracy

Sekcja Inżynierii Ekoprzemysłu

Sekcja Cyfryzacji Produkcji

Zespół ds. Monitoringu Dydaktyki Akademickiej i Rozwoju Kadry

Zespół ds. Czasopism Naukowych