1. Min. 2 spotkania w roku kalendarzowym (stacjonarnie lub zdalnie)
  2. Analiza obecnej sytuacji, standardów i kierunków rozwoju oraz opracowanie ankiety dotyczącej cyfryzacji produkcji w przedsiębiorstwach
  3. Opracowywanie ekspertyz i opinii naukowych dotyczących cyfryzacji produkcji
  4. Wsparcie czasopism: Management and Production Engineering Review (MPER) oraz Zarządzanie Przedsiębiorstwem poprzez promocję w swoich środowiskach, zachęcanie do publikowania czy opracowywanie recenzji artykułów
  5. Prowadzenie działalności upowszechniającej wiedzę dotyczącą cyfryzacji produkcji we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Upowszechniania Wiedzy i firmami wdrażającymi nowoczesne narzędzia IT
  6. Współpraca z otoczeniem przemysłowym, w tym klastrami, np. Bydgoskim Klastrem Informatycznym, Klastrem Przemysłowym czy Klastrem Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji oraz Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Wiedzą (PSZW)
  7. Wspomaganie kształtowania programów nauczania w zakresie cyfryzacji produkcji
  8. Współpraca naukowa między członkami Sekcji i ich ośrodkami w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych, np. wspólne badania, projekty, publikacje w czasopismach lub w ramach Special Issue

 

Wszystkie działania będą odbywać się także we współpracy ze środowiskiem przemysłowym.