skolud_bozenaprof. dr hab. inż. Bożena Skołud

Podstawowe miejsce zatrudnienia:

Politechnika Śląska,

Wydział Mechaniczny Technologiczny,

Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania

Stanowisko:

profesor zwyczajny

Obszary pracy naukowej:

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych, projektowanie procesów technologicznych, zarządzanie operacyjne, zintegrowane systemy zarządzania, projektowanie współbieżne, zastosowanie metod sztucznej inteligencji w zarządzaniu, teoria ograniczeń, organizacja produkcji, logistyka produkcji, projektowanie systemów wytwórczych, zarządzanie projektem

Działalność popularyzująca naukę:

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – International Conference on Computer Integrated Manufacturing CIM; Reprezentant Politechniki Śląskiej na Forum WTA, Hefei, Chiny 2005r.; Członek i szef sekcji sterowanie i harmonogramowanie w Sieci Doskonałości „procesy Produkcyjne PRO-NET; Członek Polish MANUFUTURE platform of technology - machine and device production; Reprezentant Uczelni w zakresie współpracy Socrates Erasmus z ICAM Francja; Członek zarządu Śląskiego oddziału SIMP 2005r.; Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją do 2005; Współpraca z Fraunhofer Instytut; Członek Rady Redakcyjnej zeszytów naukowych Katedry Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania; Sekretarz redakcji czasopisma Zarządzanie Produkcją 1998 – 2000; Zastępca redaktora naczelnego czasopisma Zarządzanie Przedsiębiorstwem 2001-2002; Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Zarządzanie Przedsiębiorstwem od 2006; Członek komitetów programowych wielu konferencji krajowych i zagranicznych

Zainteresowania osobiste:

Turystyka górska kwalifikowana; narciarstwo; pływanie; sztuka średniowiecza;

Najważniejsze publikacje:

 1. Planowanie wieloasortymentowej produkcji rytmicznej, zeszyty naukowe 1449, str.203, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice;
 2. Systemy wspomagania decyzji w planowaniu produkcji. Seria monografie. nr 21, str. 168 Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001;
 3. Zarządzanie operacyjne. Produkcja w małych i średnich przedsiębiorstwach. Monografia str. 238 Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007;
 4. Constraint-based multi-project scheduling w „Project Driven Manufacturing” WNT, Warszawa 2003, str.72-83; Computer Aide prototyping of production flows for a virtual enterprise, w „Digital Factory”, DAAAM Publishing series (ed.: J.Balic, N. Majdanondzic) Vienna 2008, str. 171-214

 

Najważniejsze stanowiska związane z działalnością naukową i zawodową:

 1. Prodziekan ds. nauki Wydziału Mechanicznego Technologicznego - 2002-2005;
 2. Zastępca Kierownika Katedry Technologii Maszyn i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania 1997-2000;
 3. Zastępca Kierownika Katedry Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania 2001 – 2005;
 4. Kierownik Zakładu Zintegrowanego Zarządzania i Wytwarzania 2003 -2009;
 5. Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych Instytutu Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania 2005 – 2009;
 6. Profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej od 2003;
 7. Audytor uczelniany do spraw księgi jakości kształcenia od 2009.