kuczmaszewskiProfesor dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski urodził się 23.09.1951 r. Studia rozpoczął w roku 1970 w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie. Z wykształcenia jest inżynierem mechanikiem. Od 1974 r. pracuje w macierzystej uczelni. W 1977 r. ukończył studia magisterskie uzupełniające. Rozprawę doktorską obronił w 1981 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych nadała mu Rada Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej w 1996 r. Rok później został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Politechnice Lubelskiej. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych uzyskał w 2007 roku. W 2008 roku Minister NiSzW mianował go na stanowisko profesora zwyczajnego w PL.

 

W latach 1993-1999 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Mechanicznego PL. Od 2000 r. kieruje jedną z największych katedr w uczelni - Katedrą Podstaw Inżynierii Produkcji. W latach 2002-2008 pełnił funkcję rektora Politechniki Lubelskiej. W kadencji 2005-2008 był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Członek Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, członek Komisji Budowy i Eksploatacji Maszyn, Elektrotechniki i Budownictwa Oddziału PAN w Lublinie, członek Rzeczywisty Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Członek Rady Fundacji Rektorów Polskich w kadencji 2010–2014. Zainteresowania naukowe prof. J. Kuczmaszewskiego dotyczą konstrukcyjnych i technologicznych problemów w ocenie wytrzymałości adhezyjnych połączeń metali, stanu energetycznego warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych oraz efektywności procesów wytwarzania elementów maszyn. W dorobku naukowym posiada ponad 130 opublikowanych prac, kilka monografii, 4 patenty, liczne recenzje oraz niepublikowane opracowania dla przemysłu. Współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami, od 2008 roku jest przewodniczącym Rady Programowej Lubelskiego Klubu Biznesu, organizacji pracodawców zrzeszającej ponad 200 firm. Wiele uwagi poświęca problemom kształcenia. Pod jego kierunkiem powstało około 150 prac inżynierskich i magisterskich. W kadencji 1999-2002 pełnił funkcję Przewodniczącego Senackiej Komisji Dydaktyczno-Wychowawczej oraz był członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Posiada wiele odznaczeń i wyróżnień. Za rzecz bardzo ważną uważa potrzebę popularyzacji wiedzy, wygłaszał wykłady na otwartych zebraniach SIMP, seminariach w uczelniach krajowych i zagranicznych z którymi współpracuje. Lubi zwiedzać ważne miejsca dokumentujące dziedzictwo naszej cywilizacji. Żonaty, dwoje dzieci, dwie wnuczki.