knosala

Urodzony 8 sierpnia 1949 roku w Opolu.

Wykształcenie:

1974 - mgr inż., Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny,

1981 - dr nauk technicznych, Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Energetyczny,

1989 - dr hab. nauk technicznych, Technische Universität Dresden,

1996 - profesor nauk technicznych,

2015 - dr honoris causa Politechniki Opolskiej.

Praca w szkolnictwie wyższym:

1974-2001 - Politechnika Śląska w Gliwicach - od szczebla asystenta do profesora zwyczajnego.

1991-1994 - zastępca dyrektora Instytutu Budowy Maszyn.

1992-2001 - kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.

1991-1994 - założyciel i kierownik Zakładu Technologii Maszyn i Zintegrowanych Systemów

                     Wytwarzania.

1994-2001 - założyciel i kierownik Katedry Automatyzacji Procesów Technologicznych i

                     Zintegrowanych Systemów Wytwarzania.

2001-2008 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie na stanowisku profesora.

2001-2005 - inicjator utworzenia Uczelni i jej pierwszy rektor.

2006-2008 - rektor PWSZ w Nysie.

1997-2005

  i od 2008 - Politechnika Opolska na stanowisku profesora zwyczajnego.

1997-2003 - założyciel i kierownik Katedry Inżynierii Produkcji.

1999-2005 - pełnomocnik ds. Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Inżynierii

                     Produkcji.

2004-2005 - założyciel i dyrektor Instytutu Inżynierii Produkcji.

    od 2008 - dyrektor Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów.

    od 2010 - kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Praca poza szkolnictwem wyższym:

1976-1979 - projektant w Biurze Projektów Przemysłu Hutniczego BIPROHUT Gliwice.

1992-1999 - sekretarz naukowy w Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Gliwice.

1999-2001 - doradca wojewody opolskiego ds. gospodarczych w Opolskim Urzędzie

                     Wojewódzkim.

2005-2008 - poseł na Sejm RP V kadencji.

2007-2011 - senator RP VII kadencji.

2011-2015 - senator RP VIII kadencji.

 

Szczególne osiągnięcia:

Autor lub współautor 21 książek, podręczników i skryptów akademickich oraz 460 artykułów naukowych, w tym około 100 opublikowanych za granicą. Twórca oryginalnej metody wspomagania podejmowania decyzji przedstawionej w książce „Bewerten technischer Systeme” wydanej przez Springer Verlag, Berlin 1977. Specjalista w zakresie inżynierii produkcji oraz zarządzania innowacjami, współautor książek: "Zastosowania metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji" WNT, Warszawa 2002, "Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem. Nowe metody i systemy” PWE, Warszawa 2007, „Zarządzanie innowacjami” PWE, Warszawa 2014, „Operacyjne zarządzanie projektami” PWE Warszawa 2015. Promotor 19 doktorów, 220 magistrów inżynierów oraz 139 inżynierów. W latach 1998 - 2012 redaktor naczelny czasopisma „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”, a w latach 2010 – 2015 członek komitetu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma „Management and Production Engineering Review”, a także od 2010 roku członek Rady Naukowej czasopisma „Polish Journal of Management Studies”. Redaktor zbioru prac „Komputerowo zintegrowane zarządzanie”, WNT, Warszawa 1998 – 2011 oraz zbioru prac „Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji” i „Innovation in management and production engineering”, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012 - 2016. Inicjator utworzenia i redaktor naukowy serii
22 podręczników akademickich dla kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji” PWE, Warszawa 2011 – 2014. Redaktor naukowy dzieła Inżynieria produkcji. Kompendium wiedzy. PWE Warszawa (w druku). Wydawca czasopism: „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” od 2013 roku, oraz Management and Production Engineering Review od 2016 roku.

1999 - 2001 - współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Powołania i Wspierania

                      Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

1999 - 2002   oraz

2008 - 2013 - współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia na Ratunek Jeziorom Turawskim.

2000 - 2002 - współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie.

2000 - 2001 - przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Opolu.

2005 - 2006 - członek Zespołu Ekspertów ds. Standardów Nauczania w MEN.

2005 - 2006 - prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy AZS PWSZ Nysa.

2006 - 2008 - prezes Klubu AZS PWSZ Nysa.

      od 2000 - prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

      od 2009 - przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN.

      od 2013 - członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

      od 2014 - przewodniczący Rady klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji.

 

Wyróżnienia

Honorowy Obywatel Miasta Nysy - 2003,

Złoty Krzyż Zasługi - 1993,

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 2000,

Tytuł Generalnego Dyrektora Górniczego III st. - 1997,

Medal Komisji Edukacji Narodowej - 1999,

Medal Za Zasługi dla Politechniki Śląskiej -1997,

Srebrna Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich -1990,

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa - 2005,

Medal Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa Okręgu Opolskiego - 2005,

Medal Za Zasługi dla LZS - 2006,

Złota Odznaka Honorowa Zrzeszenia LZS – 2007,

Odznaka Honorowa Prezesa Rady Ministrów „Za Zasługi dla Wynalazczości”- 2011,

Medal za Długoletnią Służbę I st. - 2014

Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusza Sendzimira - 2015