Program pracy sekcji Inżynierii Ekoprzemysłu na lata 2024-2027:

1) Zakończenie i opublikowanie ekspertyzy z zakresu zagospodarowania osadów
pościekowych 
2) Analiza stanu i kierunków rozwoju społecznej i środowiskowej odpowiedzialności
biznesu w przedsiębiorstwach w Polsce