Przewodniczący Sekcji:

 prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Skład Sekcji:

1. prof. dr hab. inż. Joanna Paliszkiewicz
2. dr hab. inż. Katarzyna Halicka
3. dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski
4. prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec