Przewodniczący Sekcji:

dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski - Politechnika Łódzka


Z-ca PrzewodniczącegoSekcji:

 


Skład Sekcji: