1. Patronat Sekcji nad konferencjami i sesjami tematycznymi
 2. Organizacja cyklicznych spotkań Członków Sekcji Inżynierii Innowacji, Jakości
  i Bezpieczeństwa Pracy KIP PAN (minimum dwa razy w roku). Kolejne spotkania organizowane:
  - w rożnych ośrodkach akademickich zajmujących się zagadnieniami innowacji, jakości i bezpieczeństwa pracy,
  - przy okazji konferencji/sesji/sympozjów tematycznie związanych z problematyką działalności Sekcji,
  - u partnerów przemysłowych zainteresowanych współpracą w obszarach związanych z działalnością Sekcji.
 3. W ramach kolejnych spotkań podejmowane będą następujące inicjatywy:
  - prace organizacyjne definiujące działanie Sekcji Inżynierii Innowacji, Jakości i Bezpieczeństwa Pracy,
  - inicjowanie badań naukowych w obszarze działalności Sekcji,
  - inicjowanie współpracy placówek naukowych z organizacjami pozarządowymi w obszarze działalności Sekcji,
  - dyskusja nad rozwojem kadry w obszarze działalności Sekcji,
  - dyskusja nad problematyką pozyskiwania środków finansowych na badania w obszarze szeroko pojętego zakresu działalności Sekcji,
  - dyskusja nad potencjałem badawczym przemysłu krajowego, formami współpracy akademickich ośrodków badawczych oraz możliwościami wspólnego pozyskiwania środków na badania w obszarze działalności Sekcji,
  - dyskusja nad stanem polskich czasopism naukowych powiązanych z tematyką innowacji, jakości i bezpieczeństwa: analiza bieżącego stanu, problemy z punktacją czasopism,
  - dyskusja nad popularyzacją wyników badań naukowych w wysoko punktowanych czasopismach powiązanych z obszarem działalności Sekcji.