Sekcja Inżynierii Innowacji, Jakości i Bezpieczeństwa Pracy  

Plan pracy na 2024: 

 • Wystąpienie 
 • Posiedzenie sekcji podczas konferencji „Logistyka dziś i jutro”, która odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2024 roku w siedzibie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, ul. Żołnierzy I Armii WP 1E Przemyśl.
 • Patronat nad konferencją „Academy Smart Production” – (wrzesień 2024).
 • Patronat nad Warsztatami Studenckimi "Smart Production", organizator Politechnika Śląska - (listopad 2024).
 • Patronat nad sesją konferencji Multidisciplinary Aspects of Production Engineering - MAPE 2024 (10-13 września 2024).
 • Patronat nad Ogólnopolskim Konkursem „Student – Wynalazca” organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską (luty-grudzień 2024)
 • Patronat nad 43. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych. Organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską (wrzesień 2024)

Plan pracy na kadencję 2024-2027: 

 • Cykliczny patronat nad Ogólnopolskim Konkursem „Student – Wynalazca” organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską.
 • Opracowanie ekspertyzy dotyczącej porównania obszarów: inżynieria mechaniczna – inżyniera rolnicza - inżynieria produkcji. 
 • Stały patronat nad warsztatami studenckimi "Smart Production", organizator Politechnika Śląska.
 • Stały patronat nad konferencją „Academy Smart Production”.
 • Patronat nad Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych. Organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską.
 • Patronat nad organizacją jednej sesji z zakresu innowacji i bezpieczeństwa pracy w cyklicznej konferencji Multidisciplinary Aspects of Production Engineering - MAPE
 • Udział w panelach dyskusyjnych z obszaru działalności sekcji w ramach krajowych i zagranicznych seminariów, konferencji naukowych oraz kongresów.