Przewodniczący Sekcji:

dr hab. inż. Sebastian Saniuk

Z-ca Przewodniczącego:

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Nowacki

Sekretarz sekcji:

dr inż. Sandra Grabowska

 

Członkowie:

dr hab. inż. Jarosław Brodny

dr hab. inż. Piotr Grudowski

dr hab. inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek

dr hab. inż. Bożena Kaczmarska

dr hab. inż. Marcin Knapiński

Prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń

 

Eksperci zewnętrzni:

Prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira