1. • Uczestnictwo członków Sekcji w konferencjach celem wspierania młodych adeptów nauki – pomoc doktorantom w odpowiednim sprofilowaniu realizowanych prac naukowych, w tym doktorskich
  2. • Propagowanie przez członków Sekcji w swoich środowiskach oraz w trakcie konferencji krajowych i międzynarodowych czasopism: Management and Production Engineering Review (MPER), Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz Applied Computer Science (ACS)
  3. • Organizacja wydań specjalnych powiązanych z tematyką inżynierii produkcji w czasopismach naukowych
  4. • Organizacja seminariów i webinariów powiązanych z tematyką inżynierii produkcji
  5. • Spotkania członków Sekcji w ramach warsztatów z przedsiębiorcami produkcyjnymi dotyczących możliwości współpracy nauki i biznesu w obszarach inżynierii produkcji
  6. • Współpraca z przedsiębiorstwami przemysłowymi w zakresie analizy aktualnych problemów i możliwości ich rozwiązywania