Program pracy Sekcji Inżynierii Zarządzania Produkcją, Usługami i Projektami na lata 2024-2027

  1. Rozwój bazy wiedzy z obszarów:
  • zarządzanie produkcją,
  • zarządzanie usługami,
  • zarządzanie projektami.

Struktura bazy wiedzy: temat - źródła wiedzy (książki, publikacje, czasopisma, studia przypadków publikowane na www, itd.). Forma: zakładka na stronie internetowej KIP PAN z uzupełnianymi informacjami

  1. Przygotowanie analizy nt.: „Potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych w zakresie inżynierii produkcji w perspektywie 2030”.
  1. Zainicjowanie i wprowadzenie jako cyklu w formule on-line panelu dyskusyjnego:  „Współpraca na arenie międzynarodowej w inżynierii produkcji - wyzwania". 
  1. Kontynuacja współpracy z przedsiębiorstwami przemysłowymi w zakresie analizy aktualnych problemów i wspólnego ich rozwiązywania.
  1. Uczestnictwo członków Sekcji w International Conference of Students and Young Scientists ICSYS’22 – pomoc doktorantom w odpowiednim sprofilowaniu realizowanych prac naukowych i doktorskich. Spotkanie robocze Sekcji w celu omówienia zadań do realizacji.
  1. Propagowanie przez członków Sekcji w swoich środowiskach oraz w trakcie konferencji krajowych i międzynarodowych oraz innych wyjazdów zagranicznych czasopism: Management and Production Engineering Review (MPER), Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz Applied Computer Science (ACS).