Przewodniczący Sekcji:

prof. dr hab. inż. Antoni Świć - Politechnika Lubelska

Z-ca Przewodniczącego Sekcji:

 

Skład Sekcji: