Program Zespołu ds. Czasopism Naukowych na lata 2024-2027

1. Współpraca z redakcjami czasopism związanych z inżynierią produkcji, w zakresie wymiany informacji dotyczącej prowadzenia następujących czasopism: 

  • Management and Production Engineering Review (MPER) - prof. dr hab. inż. Adam Hamrol i dr inż. Marta Grabowska, 
  • Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Enterprise Management - dr hab. inż. Andrzej Jardzioch, dr hab. inż. Dariusz Plinta
  • Agricultural Engineering - prof. dr hab. Maciej Kuboń i prof. dr hab inż. Sławomir Kocira,
  • Applied Computer Science (ACS) - dr hab. inż. Arkadiusz Gola, 
  • Foundations of Management - dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, 
  • Technologia i Automatyzacja Montażu - dr hab. inż. Katarzyna Antosz,
  • Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization and Management Series - dr hab. inż. Katarzyna Hys.

2. Promowanie polskich czasopism związanych z inżynierią produkcji podczas spotkań, warsztatów i konferencji, 

3. Wspieranie działań redakcji czasopism naukowych w zakresie przygotowania projektów związanych z pozyskiwaniem środków na rozwój i wzmacnianie pozycji, 

4. Spotkania członków Zespołu w celu wymiany wiedzy i doświadczeń związanych zfunkcjonowaniem czasopism naukowych z inżynierii produkcji.