1. Współpraca z redakcjami czasopism związanych z inżynierią produkcji:
  - Management and Production Engineering Review (MPER),
  - Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Enterprise Management,
  - Applied Computer Science (ACS),
  - Technical Transactions - Czasopismo Techniczne PK,
  - Foundations of Management,
  - Applied Sciences (https://www.mdpi.com/journal/applsci) w zakresie organizacji Special Issues.
 1. Promowanie polskich czasopism związanych z inżynierią produkcji podczas różnych spotkań, warsztatów i konferencji
 2. Wspieranie działań redakcji czasopism naukowych w zakresie przygotowania projektów związanych z pozyskiwaniem środków na rozwój i wzmacnianie pozycji
 3. Spotkania członków Zespołu w celu wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem czasopism naukowych z inżynierii produkcji