Przewodniczący Zespołu: 

dr hab. inż. Dariusz Plinta - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 

Skład Zespołu: