1. Monitorowanie publikacji wydawniczych (książki, podręczniki dydaktyczne, itd.) powiązanych tematycznie z inżynierią produkcji w celu identyfikacji luk wydawniczych
  2. Monitorowanie awansów zawodowych powiązanych z inżynierią produkcji w celu identyfikacji możliwości podejmowania współpracy naukowej
  3. Monitorowanie zmian w przepisach dotyczących dydaktyki (kształcenie, otwieranie nowych kierunków, akredytacja itp.) w celu identyfikacji zmian w przepisach na potrzeby doskonalenia procesów dydaktycznych dla zapewnienia ich zgodności z aktualnymi wymaganiami
  4. Monitorowanie konferencji naukowych powiązanych tematycznie z inżynierią produkcji, w tym konferencji dla młodych naukowców
  5. Monitorowanie uczelni oferujących studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji lub na kierunkach pokrewnych na potrzeby benchmarkingu
  6. Monitorowanie projektów krajowych i międzynarodowych dotyczących rozwoju dydaktyki z zakresu inżynierii produkcji w celu identyfikacji ciekawych materiałów dydaktycznych