dr hab. inż. Katarzyna Antosz   Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz   Politechnika Koszalińska
dr hab. inż. Anna Burduk   Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Ewa Chodakowska   Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Ewa Dostatni   Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Jan Duda   Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
dr hab. inż. Arkadiusz Gola   Politechnika Lubelska
dr hab. inż. Katarzyna Halicka   Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Katarzyna Hys   Politechnika Opolska
dr hab. inż. Andrzej Jardzioch   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek   Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Bożena Kaczmarska   Politechnika Świętokrzyska
dr hab. inż. Marcin Knapiński   Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. inż. Damian Krenczyk   Politechnika Śląska
prof. dr hab. Maciej Kuboń   Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
prof. dr hab. inż. Krzysztof Nowacki   Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Joanna Paliszkiewicz   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska   Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż. Dariusz Plinta   Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
dr hab. inż. Izabela Rojek   Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. inż. Sebastian Saniuk   Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek   Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Andrzej Sioma   Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec   Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
dr hab. inż. Dorota Stadnicka   Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
dr hab. inż. Maciej Szkoda   Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
prof. dr hab. inż. Antoni Świć   Politechnika Lubelska
prof. dr hab. inż. Andrzej Tomporowski   Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski   Politechnika Łódzka