EKSPERTYZA
Przemysł 4.0 w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej, stan obecny i perspektywy rozwoju
PDF


EKSPERTYZA
Istota i perspektywy inżynierii produkcji w kontekście (makro-) dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna
PDF


EKSPERTYZA
Zmiany techniczno-organizacyjne w przedsiębiorstwach przemysłowych w warunkach zagrożenia pandemią COVID-19
PDF 
 

EKSPERTYZA
Komercjalizacja wyników badań i innowacyjnych rozwiązań w Polsce
PDF (3,0 MB)
 


Projekt nowego kierunku studiów
TWORZENIE INNOWACJI I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
   
      

DZIAŁANIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ STUDENTÓW

   

 
CZASOPISMO MPER
  
 
   

    
ISTOTA INŻYNIERII PRODUKCJI