Zakres działania Komitetu Inżynierii Produkcji PAN koncentruje się między innymi na: (1) badaniach i studiach dotyczących projektowania, racjonalizacji (usprawniania) i zarządzania systemami i procesami produkcyjnymi, uwzględniając aspekty techniczne, organizacyjne, prakseologiczne, ekonomiczne, społeczne, ergonomiczne, środowiskowe i in., przy wykorzystaniu komputerowego wspomagania; (2) opracowaniu standardów i opiniowaniu programów nauczania na kierunkach związanych z inżynierią produkcji; (3) opracowywaniu ekspertyz i opinii naukowych; (4) doradztwie w zakresie jakości, bezpieczeństwa pracy, logistyki, innowacyjności, produktywności; (5) prowadzeniu działalności upowszechniającej wiedzę o szeroko rozumianej problematyce współczesnej inżynierii produkcji.

Wśród głównych obszarów badawczych członków i ekspertów Komitetu Inżynierii Produkcji PAN można wyróżnić:

Organizacja i zarządzanie produkcją, usługami i przedsiębiorstwem

 • • organizacja i zarządzanie produkcją
 • • organizacja i zarządzanie usługami i procesami pomocniczymi; systemy produktowo-usługowe
 • • organizacja i zarządzanie przygotowaniem produkcji
 • • projektowanie i zarządzanie łańcuchami dostaw i logistyką
 • • zarządzanie zapasami i gospodarka materiałowa
 • • zarządzanie środkami trwałymi i utrzymaniem ruchu
 • • planowanie i prognozowanie w przedsiębiorstwie
 • • zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi
 • • inżynieria jakości i zarządzanie ryzykiem
 • • organizacja i racjonalizacja pracy (indywidualnej i zbiorowej)
 • • ergonomia, bezpieczeństwo pracy, kształtowanie środowiska pracy
 • • efektywność i produktywność przedsiębiorstw
 • • ekonomika inżynierska i analiza kosztów

Cyfryzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych

 • • informatyczne systemy wspomagające zarządzanie produkcją i przedsiębiorstwem
 • • komputerowe wspomaganie procesów wytwarzania
 • • modelowanie i projektowanie systemów produkcyjnych
 • • cyfryzacja produkcji i komputerowa integracja przedsiębiorstw
 • • inteligentne systemy produkcyjne
 • • systemy wspomagania podejmowania decyzji

Zaawansowane technologie przemysłowe 

 • • wybrane zagadnienia inżynierii procesów wytwarzania
 • • zastosowania technologii Przemysłu 4.0
 • • zrównoważony rozwój, „zielona produkcja”, produkcja w obiegu zamkniętym
 • • „biologizacja” produkcji
 • • ocena produktów, technologii systemów produkcyjnych
 • • transfer i komercjalizacja technologii
 • • zarządzanie wiedzą i technologiami, ocena technologii

Obszary te są uzupełniane o nowe idee i możliwości aplikacji w praktyce. Problematyka będąca istotą inżynierii produkcji zmienia się szybko, kolejna rewolucja cywilizacyjna, jakiej jesteśmy świadkami, szczególnie dotyczy tego obszaru wiedzy i praktyki przemysłowej.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Akceptacja Dziekana IV Wydziału PAN

Uchwała nr 3-2020 KIP PAN w sprawie ustalenia struktury KIP PAN na kadencję 2020-2023