Komitet Inżynierii Produkcji

Komitet Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk działa przy Wydziale V Nauk Medycznych PAN. Swym zakresem działania obejmuje zdrowie publiczne i epidemiologię.

O komitecie

Komitet Inżynierii Produkcji został po raz pierwszy powołany przez Polską Akademię Nauk w 2009 roku.
Konsekwencją utworzenia komitetu było powołanie w 2010 roku „inżynierii produkcji” jako
odrębnej dyscypliny naukowej. Inspiracją do powstania dyscypliny „inżynieria produkcji”
były przemiany gospodarcze w Polsce po 1989 roku. Konkurencja w gospodarce, często
na rynku globalnym, wymagała kompleksowego spojrzenia na produktywność
przedsiębiorstw. Pojawiły się także jawne oczekiwania w stosunku do nauki, aby konieczne
przemiany wspierała w postaci bezkosztowych danin publicznych. Oczekiwania te
dotyczyły także edukacji ukierunkowanej na potrzeby przedsiębiorców. Poprawa
efektywności firm wymagała holistycznego spojrzenia na funkcjonowanie firm w nowych
warunkach gospodarczych. Absolwenci ekonomii uniwersyteckiej przygotowani byli od
strony finansów i bankowości, brakowało im wiedzy technologicznej do diagnozowania i
wdrażania innowacji w warunkach stanowisk pracy. Absolwenci politechnik byli dobrze
przygotowani od strony projektowania konstrukcji, także technologii na konkretne
stanowiska, brakowało im natomiast wiedzy w zakresie analizy kosztów operacji,
nowoczesnej organizacji produkcji, analizy kosztów w pełnym cyklu życia wyrobów,
elementów psychologii pracy, zarządzania projektami, zarzadzania jakością i
technologiami. Odpowiedzią „edukacyjną” środowiska technicznego było uruchomienie,
praktycznie we wszystkich uczelniach technicznych, kierunku studiów „zarządzanie i
inżynieria produkcji”. To był duży, ale słuszny wysiłek, kierunek ten już od ponad 20 lat z
sukcesem rekrutuje kolejne roczniki studentów.

Członkowie

Władze

-

Formularz kontaktowy

    Zapisując się na wydarzenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych