Przewodniczący Sekcji:

dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski


Z-ca PrzewodniczącegoSekcji:

prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń


Skład Sekcji:

dr hab. inż. Katarzyna Halicka
prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira
prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski
prof. dr hab. inż. Andrzej Marczuk