W dniu 16 grudnia 2021 roku odbyło się czwarte w tym roku posiedzenie Prezydium Komitetu Inżynierii Produkcji PAN. Program obejmował zasady opracowania sprawozdania KIP PAN za 2021 rok, przygotowania kolejnych warsztatów doktorskich i habilitacyjnych w 2022 roku, przygotowania do obchodów 70-lecia PAN, przygotowania kolejnego zebrania plenarnego komitetu. Prezydium przyjęło kolejnych 2 ekspertów komitetu. Ustalono, że warsztaty naukowe dla doktorantów i habilitantów z obszaru inżynierii produkcji zorganizuje w 2022 roku Politechnika Białostocka. Nowi eksperci KIP PAN to: dr hab. inż. Ewa Chodakowska i dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka.