W dniu Święta Politechniki Lubelskiej, 13 maja 2021 roku, Członek naszego komitetu, prof. dr hab. inż. Józef Gawlik otrzymał godność doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej. Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna PL, zwracając się z wnioskiem do Senatu Politechniki Lubelskiej podkreśliła wybitny wkład prof. Józef Gawlika w rozwój teorii skrawania i narzędzi skrawających, a także wkład w rozwój kadry naukowej, organizację nauki oraz kształcenia. Wniosek opiniowały senaty Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Świętokrzyskiej i Politechniki Rzeszowskiej, a promotorem honorowego doktoratu był prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski.

 

W dniu 25 maja 2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Komitetu Inżynierii Produkcji PAN. Omawiano następujące zagadnienia:

- informacja przewodniczącego KIP PAN o zebraniu Wydziału IV PAN,
- dyskusja o stanowisku komitetów Wydziału I PAN w sprawie planowanej nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
- informacja o organizacji przygotowań warsztatów naukowych dla doktorantów i habilitantów w obszarze inżynierii produkcji,
- aktualizacja bazy samodzielnych pracowników nauki w obszarze inżynierii produkcji,
- sprawy różne, w tym stan prac nad planowanymi ekspertyzami komitetu, praca sekcji i zespołów, patronat i współorganizacja konferencji naukowych w 2021 roku, przygotowania do kolejnego zebrania plenarnego KIP PAN.