W dniach 1-2 lipca 2021 roku odbyły się VII warsztaty naukowe dla doktorantów i habilitantów w obszarze inżynieria produkcji, zorganizowane przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej i Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk. W warsztatach, odbywających się po raz pierwszy za pośrednictwem platformy MS Teams, uczestniczyło około 60 osób – przedstawicieli KIP PAN oraz doktorantów i habilitantów w obszarze inżynierii produkcji.

Wydarzenie otworzyli, witając wszystkich uczestników, prof. dr hab. inż. Marek Krętowski, Prorektor ds. Nauki Politechniki Białostockiej oraz prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski – Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN i dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB – Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania PB, moderator warsztatów. Wystąpienie wprowadzające nt. Istoty inżynierii produkcji wygłosił prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek. W części głównej warsztatów, podzielonej na cztery sesje, swoje osiągnięcia naukowe przedstawiło siedemnastu prelegentów. Wystąpienia dotyczyły aktualnych zagadnień z zakresu inżynierii produkcji, dotyczących między innymi:

  1. Organizacji i zarządzania produkcją i usługami
  2. Wybranych zagadnień inżynierii procesów wytwarzania
  3. Zarządzania innowacjami
  4. Zarządzania projektami produkcyjnymi i usługowymi
  5. Optymalizacji łańcuchów dostaw i logistyki
  6. Zarządzania jakością
  7. Systemów wspomagania decyzji, zarządzania wiedzą produkcyjną
  8. Prognozowania w przedsiębiorstwie, modelowania i symulacji komputerowych
  9. Kształtowania środowiska pracy, bezpieczeństwa pracy
  10. Efektywności, produktywności i organizacji przedsiębiorstw

Warsztaty  podsumowała i zamknęła Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB.

Składamy serdecznie podziękowania wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie warsztatów, w szczególności jej uczestnikom i zaproszonym gościom. Do zobaczenia za rok.