Komitet Inżynierii Produkcji PAN aktualnie prowadzi prace nad opracowaniem następujących ekspertyz:

 1. Inżynieria produkcji – stan obecny i główne kierunki rozwoju”,  koordynuje prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek
 2. Przemysł 4.0 w przedsiębiorstwach przemysłowych – stan obecny i perspektywy rozwoju”, koordynuje dr hab. inż. Ewa Dostatni
 3. „Zmiany techniczno-organizacyjne w przedsiębiorstwach przemysłowych w warunkach zagrożenia pandemią Covid-19”, koordynuje dr hab. inż. Krzysztof Nowacki.

 

Komitet Inżynierii Produkcji PAN w 2021 roku rozpoczął aktualizację bazy specjalistów, samodzielnych pracowników nauki, z obszaru inżynierii produkcji, jako elementu dyscypliny inżynieria mechaniczna. Zaktualizowana baza zostanie udostępniona na stronie internetowej KIP PAN. Zainteresowane są zwłaszcza podmioty poszukujące specjalistów do współpracy, recenzentów rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, oceny projektów badawczych itd.


 

W pierwszym półroczu 2021roku  Komitet Inżynierii Produkcji PAN udzielił patronatu następującym wydarzeniom naukowym:

 1. Konferencja “Rola inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska w rozwoju rolnictwa zrównoważonego”. Konferencja jest jednym z elementów obchodów 50-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wrzesień 2021
 2. XVIII Krajowa Konferencja Studentów  Młodych Pracowników Nauki.  Politechnika Koszalińska,  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, wrzesień 2021
 3. XI Międzynarodowa Konferencja “Inżynier XXI wieku”, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, grudzień 2021
 4. Konkurs “Student-Wynalazca”, cykliczny konkurs organizowany przez Politechnikę Świętokrzyską, także w 2021 roku.

 

W roku 2021 Komitet Inżynierii Produkcji PAN współorganizuje następujące wydarzenia naukowe:

 1. VII Warsztaty Naukowe dla doktorantów i habilitantów w obszarze inżynieria produkcji, organizowane przez Politechnikę Białostocką i Komitet Inżynierii Produkcji PAN (odbyły się)
 2. 11th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM2021), organizatorzy: Politechnika Białostocka, Politechnika Krakowska, Komitet Inżynierii Produkcji PAN, EPPM, ISMSME
 3. Współpraca Nauki i Biznesu w Inżynierii Produkcji, organizatorzy: Uniwersytet Zielonogórski, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii oraz Komitet Inżynierii Produkcji PAN.

Planowana jest współorganizacja kolejnych wydarzeń naukowych, w tym m.in.:

 1. MANUFACTURING 2022, organizatorzy: Politechnika Poznańska.

 

KIP PAN kontynuuje swoją współpracę z PWE nad redakcją podręczników z obszaru inżynierii produkcji. W roku 2021 cykl podręczników, pod redakcją prof. Ryszarda Knosali,  dla kierunku studiów zarządzanie i inżynieria produkcji, jest aktualizowany, poprzez dodruk pozycji których nakład się wyczerpał, oraz poprzez drugie wydania  zmienione. W tym roku są to podręczniki „Ekologia” oraz „Automatyzacja i Robotyzacja procesów produkcyjnych”. W ostatnim czasie został zrealizowany dodruk książki „ Inżynieria Produkcji. Kompendium wiedzy”.