Komitet Inżynierii Produkcji PAN wraz z Polskim Towarzystwem Zarządzania Produkcją oraz Polskim Towarzystwem Zarządzania Innowacjami są współorganizatorami konferencji „Przemysł 4.0 a Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”, która odbędzie się w Zakopanem w dniach 19-21 czerwca 2022 roku.

Więcej na str. http://www.ptzp.org.pl/s49/Konferencja_Przemysl_40_a_Zarzadzanie_i_Inzynieria_Produkcji

 


 

 

Prof. Adam Hamrol, członek naszego komitetu i redaktor naczelny MPER, został uhonorowany godnością doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. Uroczystość odbyła się w dniu 22 października 2021 roku w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laudację wygłosił dziekan Wydziału Mechanicznego PK prof. Jerzy Sładek. Prof. Hamrol wygłosił wykład: „W pogoni za jakością. Zyski i straty”. W uroczystości wzięła udział najbliższa Rodzina Profesora, współpracownicy z Politechniki Poznańskiej oraz liczni przedstawiciele środowiska akademickiego z różnych politechnik.

 


 

W dniu 15 października bieżącego roku odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium KIP PAN. Omawiano bieżące sprawy komitetu w tym: wnioski o dofinansowanie wydawnictw komitetu na rok 2022, stan zaawansowanie prac dotyczących programu pracy KIP PAN w roku 2021, program zgromadzenia plenarnego komitetu, zaplanowanego na 25 listopada (godz. 15), wersje robocze dokumentów na zgromadzenie plenarne. Ustalono także, że wykład w trakcie zgromadzenia plenarnego wygłosi dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT. Tytuł wykładu: „Model ADMA transformacji w kierunku Przemysłu Przyszłości oraz rola uczelni technicznych w transformacji MŚP w Polsce”

 


 

Komitet Inżynierii Produkcji PAN jest współorganizatorem II konferencji „Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji”. Konferencja, w trybie zdalnym, jest planowana w dniach 16-17 grudnia 2021 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://ptzi.pl/wspolpraca-nauki-i-biznesu-w-inzynierii-produkcji/